Szolgáltatások

Cégünk mindennemű földmérési (geodéziai) szolgáltatással kapcsolatos munkát el tud végezni. Felszereltségünket tekintve a hagyományos infra vörös fénysugarakat használó Leica mérőállomás, a lézeres technológiát képviselő Topcon motoros mérőállomás, az RTK GPS (real time) és a kisebb pontosságú térinformatikai GPS mind megtalálható, melyhez társul egy Toyota terepjáró. Tehát technikai akadálya nincs semmilyen terepen sem a kiemelkedő pontosságú munkavégzésnek, és nincs elérhetetlen terület sem. Mobil számítástechnikai eszközeinknek köszönhetően már a terepi mérések alkalmával bizonyos eredményeket azonnal tudunk szolgáltatni.

Szakképzettségünket tekintve szintén minden geodéziai feladat ellátására jogosult cégünk:

Halászy Gábor földmérő mérnök

Mérnöki Kamara Nyilvántartási száma: GD-T/13-13519

Ingatlanrendezői Minősítés száma: 1812/2003

Jogosultságok


Ingatlanrendező
földmérő minősítés

1996 évi LXXVI. tv. 1996. évi LVIII. tv. 1999. évi CXIV. tv. 21/1997. FM-HM r. 58/1999. FVM-HM r.

Állami alapadatokban változást eredményező munkák (köztük a földrészletek kitűzése is) önálló végzése, minőségtanúsítása.

Geodéziai tervező
( GD-T )

24/1971. (VI. 8.) 104/2006. (IV. 8. ) 244/2006. (XII. 5.) 378/2007. (XII. 23.) Korm. rend.

- Építménytervezés célját szolgáló térképek készítése
- Településtervezéshez, területrendezéshez, területfejlesztéshez szükséges térképek készítése
- Építéshatósági eljárásokhoz szükséges tervek, vázrajzok készítése
- A megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése
- Térinformatikai alapokon készülő geometriai alapadatok műszaki adatnyilvántartása
- Építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése (geodéziai művezetés)

Épület feltüntetés, épület törlés, önálló tulajdonú épület feltüntetése.

Az épületfeltüntetési illetve épület bontási vázrajzok elkészítéséhez jogerős használatbavételi  engedélyre illetve bontási engedélyre van szükség, amelyet az építési hatóság ad ki. Bizonyos esetekben a bizonyíthatóan 10 évnél régebben épült épületek estében fennmaradási engedély kérhető, ha az ingatlanon az épület engedély nélkül épült és a meglétét a hatóság tudomásul vette vagy az objektum léte a hatályos építési törvény és a Részletes Rendezési Terv szerint fenntartható. Ilyenkor az illetékes helyi Önkormányzat építési osztályán Hatósági Igazolás iránti kérelmet kell benyújtani. A hatósági igazolás kiállításához sok esetben építési tervdokumentáció benyújtását kéri az építési hatóság. Ezzel az épület feltüntethető vagy törölhető az ingatlannyilvántartásban.  Ha a földrészletnek és a rajta lévő épületnek nem azonos a tulajdoni állása ebben az esetben önálló tulajdonú épületről van szó. Az önálló tulajdonú épület feltüntetéséhez a továbbiakon túlmenően földhasználati szerződés megkötésére is szükség van.

Telekalakítások

Telekosztás, teleösszevonás, telekhatár rendezés, használat szerinti megosztás.

A munkák megkezdése előtt fontos egyeztetni az ingatlan elhelyezkedése szerint illetékes építési hatósággal. Az ingatlanalakításokat a helyi Önkormányzatok Részletes Rendezési Tervben (R.R.T.) szabályozzák, melyben meg van határozva a legkisebb kialakítható telek mérete, a beépíthetőség százaléka, építménymagasság, beépítési mód. Tehát nem hajtható végre minden esetben a telekalakítás. Régebben lehetőség volt kérni elvi telekalakítási engedélyt. 2010 januártól azonban erre nincs lehetőség, csak a szóbeli egyeztetésre ad alkalmat a törvény. Alkalmanként lehetőség van a meglévő R.R.T.-nek a módosítására. Ez azonban hosszabb időt vesz igénybe.

Kitűzés

Épületalap kitűzése, magasság kitűzése, telek kitűzése, ipari létesítmények kitűzése (geodéziai művezetés)

Az épületek kitűzéséhez építési tervre van szükség. A telek kitűzését lehet kérni telekvásárlás, telekeladás alkalmával, építés miatt. Esetleg csak azért mert úgy tűnik, hogy a szomszéd elvett egy kis részt az Ön telkéből. A földmérési alaptérképek nem milliméter        pontosságú adatokat tartalmaznak a birtokhatárokról és a birtokhatárpontokról. Ma már csak digitális térképek vannak a nyilvántartásban mind külterületen, mind belterületen. Ezeknek alapja nagyon sokszor a múlt század elején készült M=1:2880 vagy M=1:2000 méretarányú többszörösen felújított papír térkép. Egy M=1:2880 méretarányú térképen 1milliméter az a terepen 2.88méter. Ha az átlagos vonalvastagságot 0.2mm-nek vesszük akkor csak a vonalvastagság 0.57m, vagyis majdnem 60cm. Ezért és egyéb térképezésbeli pontatlanságok miatt vannak a különböző méretarányú térképeknek különböző tűrési osztályaik. Ezek a tűrési osztályok határozzák meg mikor elfogadható egy kerítés terepi helyzete. Belterületen az előbb említett M=1:2880 méretarányú térkép esetében egy határvonal helyzete elfogadható, ha kisebb az eltérés a térképhez képest mint ±1.30m. A kitűzés még nem kötelez semmire senkit mert a földmérő nem hatósági személy. A földmérő a munkarészeket beadja a körzeti földhivatalba, és ott lajstromozzák, majd a nyilvántartásba vett kitűzési vázrajzokat a földmérő átadja a földrészlet tulajdonosához. Ezek után lehet kérni a szomszédot, hogy találjanak valamilyen megoldást az eltérés kezelésére. Ha ez nem hoz eredményt akkor a következő állomás a település építési osztálya. Az itt hozott határozat már jogkövetkezményekkel járhat. Ha ez sem használ akkor marad a peres út, mely Magyarországon nem rövid lejáratú. Tehát mérlegelni kell, hogy megéri-e.

Használati megosztás

Osztatlan közös tulajdon esetében a tényleges használat szabályozása.

Ha egy teleknek több tulajdonosa van akkor ez osztatlan közös tulajdon. Ez azt jelenti, hogy minden egyes négyzetméternek mindegyik tulajdonos a tulajdoni hányada arányában tulajdonosa. Ebben az esetben a földmérőnek el kell készíteni a használati megosztás vázrajzát, ezt záradékoltatni kell. A tulajdonosoknak, szerződésben kell rögzíteni a tulajdonviszonyokat melynek összhangban kell lennie a szerződéssel.

Művelési ág változás

Földrészleten belül új művelési ág jön létre, meglévő terület művelési ága változik meg, vagy művelés alól vesznek ki egy területet vagy területrészt.

Csak abban az esetben kell hozzá földmérő, ha a művelési ágak területében is változás történik. Ha teljes meglévő alrészlet művelési ága változik, csak szöveges beadvány szükséges vázrajz nem.

Szolgalmi jogok

Telki szolgalom (átjárási szolgalom), vezetékjog,

Minden esetben a szolgáló telek tulajdonosának hozzá kell járulnia a szolgalmi jog bejegyeztetéséhez. Földmérő által készített vázrajz, és megállapodás szükséges hozzá.

Tervezési térképek

Lakóházakhoz, vonalas létesítményekhez, iparterületekhez, áruházakhoz, foghíjtelkekre.

Szintvonalas tervezési térkép szükséges lakóház (családi ház) esetén is, ha a telken belül a lejtés eléri vagy meghaladja a 20%-ot. Ez gyakorlatilag (jó közelítéssel) azt jelenti, hogy egy 100m hosszú telek esetében a két vége között 20m a szintkülönbség.

Megvalósulási térképek, állapotfelmérések, mozgásvizsgálatok

Ipari létesítmények felmérése, vonalas létesítmények felmérése, homlokzatmérések.

Közműfelmérés

Közműhálózatok és fogyasztói csatlakozások bemérése.